Konferenca e mjedrës për vitin e 8-të me radhë me Ju.

Tejkalimi i sfidave për suksesin e kultivimit të mjedrës.

Konferenca e mjedrave në Kosovë, në edicionin e 8-të të saj, e mbajtur me 7 dhjetor në Prishtinë, ishte një moment kyç për industrinë e sektorit të mjedrës, u analizua situata aktuale dhe u treguan drejtimet në të cilat duhet të shkojë prodhimi i mjedrës, u realizuan shumë diskutime profesionale mbi tendencat më të fundit, risitë dhe strategjitë e suksesshme të kultivimit të mjedrave. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të lidhen me profesionistë, duke nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive.

Karakterin e konferencës e kemi ruajtur edhe sot e kësaj dite pasi prezantimet janë elementi dominues. Konferenca e Shoqatës nacionale “Mjedra e Kosovës” bazohet në prezantime thelbësore, të cilave u është bashkangjitur një pjesë ekspozite e tregtueseve të inputeve bujqësore si dhe grumbullueseve/ eksportuesve të mjedrës. Konferencën tonë dhe karakterin e saj e ndërtojmë prej disa vitesh, pjesëmarrësit dhe ekspozuesit e kanë pranuar formën e saj. Ne kemi arritur një nivel të caktuar që na lejon të ftojmë ekspertët më të mirë nga bota për të prezantuar në Prishtinë.

Me rreth 300 pjesëmarrës, kjo konferencë është bërë një qendër rajonale për kultivuesit e mjedrave, pikat grumbulluese, tregtues të inputeve bujqësore, agronom e ekspertë të sektorit për tu bashkuar dhe ndarë njohuritë e tyre rreth kultivimit të mjedrës.

Konferenca e 8-të e mjedrës e organizuar në vitin më sfidues jo vetëm të mjedrës por të bujqësisë në përgjithësi, duke u ballafaquar me sfida  të dyfishta të rënies së çmimeve dhe spektri gjithnjë në rritje i ndryshimeve klimatike. Megjithatë, në mes të vështirësive, shfaqet një mundësi për veprim kolektiv dhe planifikim strategjik.

Vendimi për të organizuar një konferencë të mjedrës gjatë periudhave të tilla sfiduese është një dëshmi e përkushtimit të industrisë për të gjetur zgjidhje inovative. Çmimet e ulëta kanë krijuar kufizime financiare për fermerët, duke e bërë të domosdoshme eksplorimin e rrugëve për praktika të qëndrueshme dhe diversifikimin e tregut.

Konferenca synoi të shërbejë si një platformë për fermerët, ekspertët e industrisë, akterët e sektorit dhe politikëbërësit që të bashkohen dhe të trajtojnë çështjet urgjente ballë për ballë.

Diskutimet gjatë konferencës ka të ngjarë të orientohen rreth zbatimit të teknikave bujqësore me kosto efektive, eksplorimit të tregjeve alternative (tregu i freskët) dhe adoptimit të praktikave të zgjuara për klimën. Duke nxitur bashkëpunimin dhe ndarjen e njohurive, konferenca përpiqet të fuqizojë komunitetin e mjedrave me njohuri dhe strategji praktike.

Një gjë është e qartë – aftësia e sektorit të mjedrave për t’u përshtatur dhe për të inovuar është çelësi për tejkalimin e këtyre sfidave. Ndërsa pjesëmarrësit në konferencë, sollën me vete një mori përvojash dhe një angazhim të përbashkët për të drejtuar industrinë drejt një të ardhmeje më të begatë dhe të qëndrueshme.

Ndërsa rruga përpara mund të jetë sfiduese, qëndrueshmëria dhe vendosmëria në komunitetin e mjedrave, së bashku me njohuritë e marra nga konferenca, mund të ndriçojnë një rrugë përpara. Në përballjen e vështirësive së bashku, sektori i mjedrave ka potencialin që jo vetëm të përballojë sfidat aktuale, por të dalë më i fortë, më i qëndrueshëm dhe më i përgatitur për pasiguritë që vijnë përpara.

Kultivimi i mjedrës është dëshmuar të jetë një nga pikat kryesore të arritjeve bujqësore të vendit tonë.

Me gjithë këto sfida momentale, sektori i mjedrës në Kosovë ka të ardhme të ndritur në vendin tonë, tani më jemi në hartën globale të kultivimit të mjedrës, me bagazh mbi 10 vite në kultivim të suksesshëm të mjedrës, e Shoqata Nacionale “Mjedra e Kosovës” do të vazhdon aktivitetet e saj drejt zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit dhe për të ecur përpara.

Kujtim Lepaja

‘Mjedra e Kosovës’

Scroll to Top