Informohuni me aktivitetet tona në Rrjetet Sociale!

Rreth industrisë së pemëve të imëta në Kosovë dhe aktiviteteve të Shoqatës Nacionale ‘Mjedra e Kosovës’ mund të informoheni me lajmet dhe ngjarjet më të fundit në rrjetet sociale, web faqet dhe kanalin në Youtube:

👉 Facebook: Mjedrat ne Kosove https://www.facebook.com/mjedratnekosove/

👉 Facebook: Boronica ne Kosove https://www.facebook.com/BoronicaneKosove

👉 Instagram: MjedraeKosoves https://www.instagram.com/mjedraekosoves/

👉 Linkedin: Mjedra e Kosoves/RaspberryofKosovo https://www.linkedin.com/company/mjedra-e-kosov%C3%ABs/?viewAsMember=true

👉 Web faqja në gjuhën shqipe: www.mjedraekosoves.com

👉 Web faqja në gjuhën angleze: www.raspberrykosovo.com

👉 Youtube channel: Raspberry of Kosovo https://www.youtube.com/channel/UCTq6qPXhzzR-wl2SKs9Tvaw

🌿🍇📢 Ju ftojmë të na ndiqni për të marrë pjesë në udhëtime interesante në botën e pemëve të imëta!

Scroll to Top