Mjedra e Kosovës prezanton në konferencën “Të bëhemi kreativ për zhvillimin rajonal”

Më 16 prill 2024, Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në bashkëpunim me UN-Habitat në Kosovë, me mbështetjen e Qeverisë së Suedisë, organizoi konferencën “Të bëhemi kreativ për zhvillimin rajonal”.  Në kuadër të konferencës, drejtori ekzekutiv i Shoqatës Nacionale ‘Mjedra e Kosovës’ Kujtim Lepaja ishte pjese e panelit: Fuqia e iniciativave lokale në rritjen ekonomike rajonale dhe prezantoi lidhur me zhvillimet e sektorit të mjedrës në nivel lokal dhe global.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top